Biyokütle   - Zeus Enerji

Biyokütle

Biyokütle

Biyokütle: Organik atıkların yanı sıra bitkisel yağ atıkları, tarımsal hasat atıkları dahil olmak üzere, tarım ve orman ürünlerinden ve bu ürünlerin işlenmesi sonucu ortaya çıkan yan ürünlerden elde edilir.

Orman atıkları biyokütle olarak adlandırılan atık sınıfının en önemli kısmını oluşturmaktadır. Kurulacak tesiste orman kesimi ve marangozluk faaliyetleri sırasında ortaya çıkan kabuk, talaş, dal, yaprak ve benzeri atıklar dışında yine biyokütle atık grubuna dahil olan tarımsal atıklar da kullanılacaktır. Bu tarımsal atıklar; pirinç kabuğu, fındık kabuğu, ayçiçek çekirdeği olarak tanımlanabilir. Yine bu atıklar ile beraber ayıklama işlemi yapılarak içindeki inorganik malzemelerin ayrıldığı şehir çöpleri ve tavuk gübrelerini de bu proseste yakılarak enerjiye dönüştürülmesi mümkündür.

 

Bahsi geçen biyokütle ürünlerinin verimli yanmaları için standart boyutlarda küçültülerek yanma verimliliği arttırılacaktır. Boyut olarak standart hale gelmiş olan biyokütle, dozajlı besleme sistemi ile besleme bunkerine doldurulur. Akışkan yataklı kazan sistemi içinde yakılan biyokütleden elde edilen buhar ile buhar türbinleri beslenir ve elektrik enerjisi üretilir.

ŞİRKETLERİMİZ

RDF Kontamine SRF Atık Yönetimi Oğul Enerji MC365 Rafineri