Tanıtım Videomuz EN

Yeni Dünya, Yeni Enerji
 

2015 yılında Kırklareli’nde kurulan Zeus Enerji, biyokütlenin uygun şartlarda yakılarak enerjiye çevrilmesi konusunda hizmet verir.

Biyokütle; organik atıkların yanı sıra bitkisel yağ atıkları, tarımsal hasat atıkları dahil olmak üzere, tarım ve orman ürünlerinden ve bu ürünlerin işlenmesi sonucu ortaya çıkan yan ürünlerden elde edilir.

Bahsi geçen biyokütle ürünleri, yanma verimliliğini arttırmak amacıyla, küçültülerek standart boyutlara getirilir. Boyut olarak standart hale getirilmiş biyokütle, dozajlı besleme sistemleriyle besleme bunkerine doldurulur. Akışken yataklı kazan sistemi içinden biyokütleden elde edilen buhar ile buhar türbinleri beslenir ve elektrik enerjisi üretilir.